Ανακοινώσεις

 12 Mar 2021 Ανακοίνωση Οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής εκπαιδευομένων
 15 Feb 2021 Ανακοίνωση Προσωρινών αποτελεσμάτων 1ης επιλογής,στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης πράξης MIS 5003103 «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο των Τυποποιημένων Προϊόντων και της Αγροδιατροφής»
 23 Nov 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο των Τυποποιημένων Προϊόντων και της Αγροδιατροφής» ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) : 5003103