ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχω κάνει αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα και μου έχει έρθει email για επιβεβαίωση....όμως δεν μου ανοίγει το ενεργό link για να μπορέσω να στείλω τα δικαιολογητικά Πως μπορώ να προσχωρήσω για να σας στείλω τα δικαιολογητικά και να πάρω μέρος και εγώ στο σεμινάριο?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στο email που λάβατε και συγκεκριμένα στο τέλος του κειμένου υπάρχει η «ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ E-MAIL» , ο ενεργός σύνδεσμος δηλαδή που θα σας οδηγήσει στις επόμενες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε. Σε περίπτωση που δεν είναι ενεργός στο mail που σας ήρθε θα πρέπει να ελέγξετε τις προτιμήσεις της αλληλογραφίας σας και ενδεχομένως να τις αλλάξετε προκειμένου να δέχεστε ενεργούς συνδέσμους. Αν ο σύνδεσμος παραμένει ανενεργός παρακαλούμε δοκιμάστε να δηλώσετε εκ νέου το e-mail σας, μέχρι να λάβετε μήνυμα όπου ο σύνδεσμος θα είναι πλέον ενεργός


ΕΡΩΤΗΣΗ: Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για το τελευταίο δικαιολογητικό της αίτησης, την υπεύθυνη δήλωση από το gov.gr που ζητάτε - υπάρχει άλλος τρόπος να την υποβάλω, γιατί το gov.gr ζητάει κωδικούς Web Banking για πιστοποίησή αριθμού τηλεφώνου και εγώ δεν έχω.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όπως θα διαβάσετε στην Πρόσκληση για την υποβολή των αιτήσεων, η οποία είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του έργου - 024.uhc.gr και συγκεκριμένα στην στήλη «Απαραίτητα Δικαιολογητικά», στο σημείο 7 προκειμένου να γίνει αποδεκτή η Υπεύθυνη Δήλωση, θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη ΜΟΝΟ από το www.gov.gr , (η οποία θα απευθύνεται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος) και η οποία να δηλώνει :

  • i. Ότι την ημέρα υποβολής της αίτησης ο/η αιτών/ουσα είναι εργαζόμενος/νη σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εποχικά εργαζόμενος/η,
  • ii. Την επωνυμία της επιχείρησης,
  • iii. Το Α.Φ.Μ της επιχείρησης,
  • iv. ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο των Τυποποιημένων Προϊόντων και της Αγροδιατροφής» της ΚΕΕΕ ενώ ταυτόχρονα έχω επιλεγεί και παρακολουθώ ήδη κάποιο άλλο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο υποψήφιος/α που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο των Τυποποιημένων Προϊόντων και της Αγροδιατροφής'' και ταυτόχρονα παρακολουθεί κάποιο άλλο πρόγραμμα, μπορεί να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα της ΚΕΕ, με την προϋπόθεση πως, κατά την 1η ημέρα εισόδου του θα έχει ολοκληρώσει την κατάρτιση και πιστοποίηση στο άλλο πρόγραμμα, δηλαδή θα έχει υποβληθεί το αντίστοιχο Δελτίο Εξόδου από το προηγούμενο πρόγραμμα.


ΕΡΩΤΗΣΗ: Θα ήθελα να ρωτήσω αν θα λάβω ειδοποίηση σχετικά με την αποδοχή/απόρριψη μου από το πρόγραμμα. Επίσης, θα ήθελα να ρωτήσω πότε θα ξεκινήσει το πρόγραμμα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ανακοινώσεις σχετικές με τις ερωτήσεις σας θα γίνουν στην ιστοσελίδα του έργου (024.uhc.gr). Ειδικότερα, θα αναρτηθεί πίνακας σχετικά με τα αποτελέσματα των αιτήσεων (αποδοχή ή απόρριψη) καθώς και η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Παράλληλα μέσω της διαδικασίας ανάκτηση της αίτησής σας μπορείτε να παρακολουθείται την εξέλιξη της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών σας.


ΕΡΩΤΗΣΗ: Θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να συμμετάσχω στο πρόγραμμα παρότι είμαι εποχικά εργαζόμενη και ως εκ τούτου αυτή την περίοδο δεν εργάζομαι.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μπορείτε να συμμετέχετε εφόσον προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ Και β) Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη, ή Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη, ή Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση, ή Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά Και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).